SUBOTICKA PESCARA 01

Opština Subotica

ikonice08

Raj za ljubitelje netaknute prirode.

Subotička peščara udaljena je oko 10 kliometra od Subotice, na krajnjem severu Bačke, u blizini granice Srbije sa Mađarskom. Rubni delovi urbanih zona naselja Kelebija, Subotica, Palić, Hajdukovo i Bački vinogradi čine južnu granicu zaštičenog područja.

ZANIMLJIVOSTI

SUBOTICKA PESCARA 02

Predeo izuzetnih odlika Subotička peščara je jedna od retkih očuvanih kontinentalnih oaza peska sa delovima biljne vegetacije koji svedoče o pokrivaču Panonske nizije u prošlosti. Na ovom prostoru, posebno se izdvaja stanište reliktne šumsko-stepske biljke šafranjika (Bulbocodium versicolo), jedino u Srbiji.
Prisutan je i veliki broj vodozemaca i gmizavaca, kao i retka vrsta glodara, slepo kuče (Spalax leucodon). Ova vrsta glodara provodi život pod zemljom u potrazi za hranom, u sistemu hodnika. Hrani se korenjem trave i lukovicama. Do pre oko 100 godina je bila široko rasprostranjena u Vojvodini, ali usled pretvaranja izvornih stepa u poljoprivredno zemljište, njen broj se znatno smanjio.
Sa preko 170 vrsta ptica, Subotička peščara je deo Međunarodnog značajnog područja za ptice – IBA.
Značajni objekti na ovom prostoru su nekoliko zgrada takozvanih pustarskih škola koje su izgrađene pre Prvog svetskog rata, a njihova arhitektura je karakteristična za austrougarski period.

SUBOTICKA PESCARA 03

AKTIVNOSTI ZA POSETIOCE

Izleti: Izletničke tačke su na jezeru Majadan i Kelebijskoj šumi. Ne postoji piknik infrastrukura. Strogo je zabranjeno paljenje vatre.
Rekreativno kupanje: U jezeru Majdan dozvoljeno je kupanje.
Posmatranje ptica: Lokacija je idealna za ptičarenje.

UGOSTITELJSKA PONUDA

U blizini izletišta ne postoje ugostiteljski objekti, kao ni prodavnice prehrambrene robe.

KAKO STIĆI

Automobilom, iz Subotice ka državnoj granici sa Mađarskom.

made with love from Joomla.it
Buy Zoloft