DVORSKA BASTA 1

Opština Sremski Karlovci

ikonice

Najlepši park Sremskih Karlovaca i jedan od najznačajnijih parkova u Vojvodini.

Dvorska bašta se nalazi na oko 500 metara od centra Sremskih Karlovaca i zauzima prostor od 7,29 hektara.

ZANIMLJIVOSTI

Osnovana je 1848. godine kao botanička bašta - ogledno dobro za praktičnu nastavu učenika Gimnazije i Bogoslovije. Nakon toga Dvorska bašta dobija izgled parka sa raskošnim cvetnim vrtom i zimskom staklenom baštom. Izgrađena je i fontana i postavljene kamene klupe. Kroz baštu protiče Stražilovski potok.
DVORSKA BASTA 2Dvorska bašta je prvi put stavljena pod zaštitu 1974. Godine, kao spomenik prirode. Od momenta podizanja, koncepcija bašte je znatno očuvana. Ovde je gajen velik broj autohtonih, alohtonih vrsta i egzotičnog drveća i cveća.
Park se odlikuje velikim brojem vrsta dendroflore i to autohtonih, alohtonih vrsta i egzota. U parku je zabeleženo 115 vrsta drvenastog bilja, od toga 21 četinar i 94 lišćara.
U parku preovladava listopadno drveće. Najzastupljenije vrste su: sofora (Sophora japonica L.), dudovac (Brussonetia papyrifera. L, Herit. EtVent), srebrna lipa (Tilia tomentosa Mnch.), trnovac (Gleditsia triacanthos L.), kiselo drvo (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), klen (Acer campestre L.) i crni jasen (Fraxinus ornus L.).
Od četinara najviše ima crnog bora (Pinus nigra L.) koji je sađen u grupama na brežuljku koji se izdiže sa donjeg platoa, zatim smrča (Picea abies (L.) Karst) i tisa (Taxus baccata L.).
Među najdekorativnijim stablima četinarskih vrsta u Dvorskoj bašti ističu se primerak belog bora (Pinus silvestris L.) velike starosti, crni bor (Pinus nigra Arn.), vajmutov bor (Pinus wallichiana A. B. Jacks) i džinovska tuja (Thuja gigantea Nutt.).

DVORSKA BASTA 3AKTIVNOSTI ZA POSETIOCE

Šetnja. U Dvorskoj bašti se možete šetati i uživati u bogatstvu prirode ovog specifičnog ekosistema. Ulaz je slobodan.

UGOSTITELJSKA PONUDA

U okolini postoji veliki broj kafea i restorana sa lokalnom, nacionalnom i internacionalnom kuhinjom. Postoje svi tipovi smeštajnih kapaciteta: hoteli, vile, sobe.

KAKO STIĆI

Od centra Karlovaca, laganom šetnjom stižete do Dvorske bašte za 10 minuta.

made with love from Joomla.it
Buy Zoloft