BEGECKA JAMA 01

Opština Novi Sad

ikonice08

Zaštićeno područje kojim dominira jezero. Stanište velikog broja zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, raj za pecaroše.

Park prirode Begečka jama se nalazi kod naselja Begeč, 23 kilomеtra zapadno od Novog Sada, na levoj obali Dunava.

ZANIMLJIVOSTI

BEGECKA JAMA 02

Begečka jama obuhvata plavno područje između Novog Sada i Bačke Palanke u dužini od oko 7,8 km, sa karakteristikama rečnog, jezerskog, barskog i močvarnog ekosistema. Područjem dominima fluvijalno jezero Begečka jama koje je povezano sa Dunavom preko kanala Begej. Može se naći 27 vrsta ribe među kojima su najzastupljenije: babuška, smuđ, som, šaran, štuka, deverika.

Flora je raznovrsna i prisutno je 125 taksona viših biljaka. Od vrsta koje se nalaze na Crvenoj Listi flore Srbije zastupljene su crni glog (Crataegus nigra) i dremovac (Leucojum aestivum), a od strogo zaštićenih vrsta beli lokvanj (Nymphaea alba) i plivajuća resina (Potamogeton nodosus).
Faunu čini je veći broj zaštićenih vrsta beskičmenjaka, gmizavaca, vodozemaca, riba, ptica i sisara. 
Na ovom području živi oko 150 vrsta ptica od kojih čak 90 vrsta su kandidati za Crvenu knjigu ptica Srbije, dok njih 55 spada u prirodne retkosti Srbije. Posebno se izdaja Plovka crnka koja se nalazi na Crvenim listama sveta i Evrope.
Na prostoru Parka nalaze se dva arheološka nalazišta Kuva i Atske. Postoje i ostaci rimskog utvrđenja iz Dioklecijanovog vremena, kao i prvobitnog naselja Begeč iz prve polovine XV veka.

BEGECKA JAMA 03

AKTIVNOSTI ZA POSETIOCE

Rekreativno pecanje: Može se pecati sa obale ili iz čamca, sa maksimalno 3 štapa. Zabranjeno je korišćenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Dozvole izdaje „DTD Ribarstvo“ iz Petrovaradina, u ribarskoj kućici na samom jezeru.
Izleti: Duž jezera postoji više lokacija za izlet. Ne postoji piknik infrastruktura i zabranjeno je paljenje vatre.

UGOSTITELJSKA PONUDA

Tri čarde od kojih jedna nudi mogućnost prenoćišta, nalazi se duž obale jezera. Prodavnice su smeštene u naselju Begeč oko 2,5 km od jame.

KAKO STIĆI

Do Begečke jame moguće je doći putem M-7 (Novi Sad – Bačka Palanka) odvajanjem u Begeču.

made with love from Joomla.it
Buy Zoloft