1

Opština Vršac, Kovin, Bela crkva, Alibunar, Pančevo

ikonice08

“Evropska Sahara” - jedan od najvažnijih centara biodiverziteta u Evropi

Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara se nalazi u južnom Banatu između reke Dunav i Karpata.

ZANIMLJIVOSTI

2

Deliblatska peščara je nastala od naslaga silikonsko-karbonatskog peska koji je vetar raznosio za vreme Ledenog doba. Prostor podseća na pustinju zbog dugačkih dina, a najveća nadmorska visina je samo 197 m.
Najznačajnije je stepsko područje u Srbiji i jedan od najvažnijih centara biodiverziteta u Evropi. Osim peščanih predela, na ovom prostoru se nalaze i sađene šume bagrema, belog i crnog bora. Flora obiluje sa preko 900 vrsta, od kojih se posebno izdvajaju: banatski božur – jedino mikrostanište u Srbiji, pančićev pelen, šerpet, bademić, peščarsko smilje i kleka – jedini samonikli četinar panonske nizije.
Životinjski svet čini veliki broj insekata, ptica grabljivica i glodara. Ističu se: orao krstaš, stepski soko, slepo kuče, stepski skočimiš, mravlji lav. U predelima šuma nalaze se vukovi, lisice i divlje svinje.
Deo reke Dunav sa ritovima i adama se nalazi u zaštićenom području. Ptice vodenih staništa masovno zimuju na ovom prostoru, zato što su vode bogate ribama. Još 1989. godine Deliblatska peščara je proglašena za međunarodno značajno stanište za ptice (IBA). Među retkim vrstama, izdvajaju se: mala bela čaplja, žuta čaplja, ibis, lasta bregunica i mali kormoran koji je globalno ugrožena vrsta.
Deliblatska peščara je svojim specifičnostima uvek privlačila veliku pažnju, a njeni lokaliteti Rošijana i Crni vrh su zaštićeni još 1912. godine.

3

AKTIVNOSTI ZA POSETIOCE

Odmor i šetnja: Uređenih 6 planinarskih staza, od 3 do 15 km, počinju kod Školsko-rekreativnog centra „Čardak“, u blizini naselja Deliblato. Postoji mogućnost organizovanja stručnih i edukativnih tura. U blizini naselja Devojački bunar, smešteno je istoimeno izletište sa 9 ložišta.
Kampovanje: Postoje mogućnosti kampovanja u ŠRC „Čardak“ (voda/struja/wc), a kamp naselja se nalaze u naselju Devojački bunar i pored jezera Vračev Gaj.
Ptičarenje: Isključivo organizovano, uz pratnju stručnog vodiča sa pet metalnih osmatračnica visine 20 m i sa 50 drvenih visine 5 m.
Sportski tereni: tereni za fudbal, košarku, tenis, dečje igralište, kao i višenamenska sala nalaze se u ŠRC „Čardak“.

UGOSTITELJSKA PONUDA

Lovačke kuće i restorani raštrkani su po celom području. Smeštaj u višekrevetnim sobama se nalazi u ŠKC Čardak i Edukativnom centru Čardak, a  privatni smeštaj u selima Skorenovac i Šušara.

KAKO STIĆI

Iz pravca Beograda putem Pančevo-Kovin-Bela crkva ili autobusom do Bele crkve. Područje se nalazi na lokalnoj biciklističkoj ruti Kovin - Bela Crkva.

made with love from Joomla.it
Buy Zoloft