BOJCINSKA SUMA 1

Opština Surčin

ikonice 02

Oaza prirode nadomak Beograda, bogata florom, faunom i gljivama, savršeno mesto za izlet u letnjim danima.

Nalazi se na južnom obodu Panonske nizije uz reku Savu, na 30 kilometara od centra Beograda, između naselja Boljevac, Progar i Ašanje.

ZANIMLJIVOSTI

Nalazi se u donjem Sremu, oblasti izuzetno bogatoj biodiverzitetom. Zauzima površinu od 670,79 ha. Deo je međunarodno značajnog područja za ptice (IBA) Obedska bara koje obuhvata oko 30.000 ha šumskih i močvarnih terena uz Savu između Grabovaca na zapadu i Progara na istoku. Bojčinska šuma čini istočnu granicu ovog područja.
BOJCINSKA SUMA 2Fauna ptica Bojčinske šume obuhvata 108 vrsta, što čini oko 30% ukupnog broja vrsta ptica zabeleženih u Srbiji. 86 vrsta ptica u ovom području imaju status strogo zaštićene vrste. Najzastupljenije su: crna lunja, orao kliktaš, batokljun, drozd pevač i gavran. Na užem i širem području šume evidentirano je prisustvo oko 60 vrsta sisara, od kojih su najzastupljeniji: zečevi, srndaći i divlje svinje. Od toga, 29 vrsta se nalazi u režimu stroge zaštite, a 21 vrsta se tretira kao zaštićena divlja vrsta. Takođe, ovde se mogu videti i 10 vrsta vodozemaca i gmizavaca, od čega 8 vrsta uživa zaštitu. Bojčinsku šumu naseljavaju 93 vrste insekata. Od ovog broja, oko 12% svih prisutnih vrsta je zaštićeno međunarodnom i nacionalnom zakonima.
Bogatstvo flore ogleda se kroz prisustvo 185 vrsta evidentiranih na ovom području, od čega, 15 biljnih, imaju status zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. Jedna od najvećih vrednosti područja je specifična oaza hrasta lužnjaka kao zaostali fragment nekada velikih starih nizijsko-močvarnih šuma, i učešća drugih vrsta najčešće graba (Carpinus betulus) i poljskog jasena (Fraxinus angustifolia) Ova šuma je dom i velikog broja lekovitih vrsta bilja - jagorčevine, matičnjaka, kantariona, plućnjaka, dobričice, kalamina, ali lako se mogu naći i šumske jagode, kopriva i sremuš.
165 vrsta gljiva se nalazi u Bojčinskoj šumi, od čega 15 vrsta uživa status zaštite ili se nalazi na nekoj od lista ugroženih vrsta. Najprisutnije gljive su: vrganji, lisičarke, goveđi jezik i sunčanice.

AKTIVNOSTI ZA POSETIOCE

Šetnja. Kroz Bojčinsku šumu se možete šetati velikim brojem staza.
Trim staza.
U šumi se nalazi trim staza dužine 2 km sa 16 prepreka za vežbanje.
Vožnja fijakerom i jahanje.
Konjički klub "Bojčin" organizuje vožnje fijakerom i jahanje lipicanera. Termini se zakazuju po dogovoru sa osobljem kluba. Svakog 12. jula, konjički klub organizuje fijakerijadu u Bojčinskoj šumi.
Ribolov.
U neposrednoj blizini šume se nalazi moderno uređen ribnjak Živača, površine oko 100 hektara, opremljen pristupom za veliki broj pecaroša. Pecanje je moguće uz kupovinu dnevne karte.
Bojčinsko kulturno leto
je kulturno-umetnički festival koji se održava od 2009. godine, svakog vikenda, od početka maja do kraja septembra. Program se sastoji od poetskih večeri, pozorišnih predstava, muzičkih koncerata. Ulaz na svaki program je besplatan.

BOJCINSKA SUMA 3UGOSTITELJSKA PONUDA

Na ulasku u Bojčinsku šumu se nalazi etno restoran sa lokalnom i nacionalnom kuhinjom.

KAKO STIĆI

Do ruba Bojčinske šume se može stići gradskim prevozom, autobusom 605, koji kreće iz Bežanije sa Ledina, prolazi kroz Surčin, Jakovo i Boljevce pre nego što stigne u Progar.Do Ledina se može stići gradskim autobusima 71 (koji polazi sa Zelenog venca) i 601 (koji polazi sa Glavne železničke stanice). Istim putem se stiže i kolima iz pravca Beograda, ili sa autoputa E70, isključenjem kod aerodroma u Surčinu, a iz pravca Obrenovca se stiže Obrenovačkim mostom preko Save. U letnjoj sezoni, moguće je stići i brodićem javnog prevoza, koji polazi iz novobeogradskog bloka 45 i plovi Savom do Progara.

made with love from Joomla.it
Buy Zoloft