BANJICKA SUMA 01

Opština Voždovac

ikonice 02

Spomenik prirode sa oko 60 vrsta ptica.

Banjička šuma se nalazi na teritoriji opštine Voždovac i prostire se pored Bulevara oslobođenja dužinom od 2300 metara.

ZANIMLJIVOSTI

BANJICKA SUMA 02

Na prostoru Banjičke šume se nekada davno nalazila šuma koja je potom iskrčena kako bi se gajilo povrće. Posle Prvog svetskog rata, vojna komanda je na ovom mestu izgradila radionicu za popravku vozila, zbog čega se i danas Trg Oslobođenja popularno naziva Autokomanda. Nakon Drugog svetskog rata, u dobrovoljnim radnim akcijama, od 1948. do 1950. godine, ovaj prostor je pošumljen.
Prostor Banjičke šume predstavlja zaravan na visini od 122 do 178 metara. Geološku podlogu šume čine kvartne naslage lesa, a mestimično se pojavljuju i eruptivne stene. Na južnoj strani šume nalazi se izvorište Banjičkog potoka.
Zbog velike izdaničke snage biljaka razvio se gust sklop drugog sprata vegetacije, odnosno sprat žbunja i prizemne flore što je doprinelo naseljavanju velikog broja ptica. Zbog velikog broja ptica koje naseljavaju ovaj prostor, Banjička šuma je proglašena Prirodnim dobrom i stavljena pod zaštitu kao Spomenik prirode. Najveće zasluge za stavljanje šume pod zaštitu pripadaju Timotiju Džonu Bajfordu, scenarisiti i reditelju ali i orintologu i strastvenom posmatraču ptica. Bajfrod je u periodu od 1986. do 1989. godine proučavao i posmatrao ptice na ovom prostoru i na osnovu toga predložio da se šuma stavi pod zaštitu.
Dominiraju ptice karakteristične za listopadne šume. Na strukturu faune ptica nisu uticali samo prirodni faktori već antropogeni jer je šuma relativno mlada i veštački pošumljena. Osim toga, urbano područje povoljno utiče na zimovanje mnogih vrsta ptica kao što su jastreb, mišar, siva žuna, seoski detlić, senica, drozd.
Ovaj prostor je bogat i mahovinom. Tu se nalazi 28 vrsta mahovine koja ima veliku ulogu u održavanju ekosistema.

BANJICKA SUMA 03

AKTIVNOSTI ZA POSETIOCE

Šetnja i trčanje: Banjička šuma je prijatno mesto za šetnju. U šumi se nalazi i staza za trčanje duga oko 2,4 kilometra, a od nje se odvajaju i drugi krakovi različitih dužina. Podloga u šumi je zemljana, nasuta piljevinom radi amortizacije pri trčanju, dok je podloga oko Sportskog centra Banjica, koji je u blizini, asfaltna. Uz stazu za trčanje su postavljene klupe i stolovi.
Sportske aktivnosti: U neposrednoj blizini se nalaze teniski tereni, bazen i Sportski centar Banjica.

KAKO STIĆI

Autobusima 9a, 33, 47 ili 48, ili tramvajima 9, 10 i 14.

made with love from Joomla.it
Buy Zoloft