ARBORETUM SUMARSKOG FAKULTETA 1

Opština Čukarica

ikonice

Arboretum Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavlja vredan arhiv domaćih i stranih vrsta drveća.

Smešten na okućnici Šumarskog Fakulteta, na severozapadnim padinama gradske šume Košutnjak, u ulici Kneza Višeslava br.1. Zadirući u samo uže urbano jezgro, Arboretum odlikuje izuzetna pejzažno-arhitektonska vrednost i niz specifičnih namena. 2011 godine je stavljen pod zaštitu kao spomenik prirode.

ARBORETUM SUMARSKOG FAKULTETA 2

ZANIMLJIVOSTI

Danas ovde, na površini od 6,70 ha, raste preko 300 drvenastih i žbunastih vrsta i unutarvrsnih taksona, predstavljenih sa preko 2.000 primeraka. Na ulazu u Arboretum ističe se vredna botanička, dendrološka i petrografska zbirka, alpinetum formiran 2003. godine.
U harmoniji različitih dekorativnih formi i stenskog materijala, donešenog sa različitih lokaliteta u Srbiji, u zbirci raste preko 60 vrsta ukrasnih četinara i lišćara i 40 vrsta perena.
Fakultet je formirao i rasadnik, sa staklenikom, i lejama za uzgoj sadnog materijala i cvetnih kultura na otvorenom prostoru. Moguće je kupiti sadnice velikog broja biljaka, cveća i žbunova.

 

ARBORETUM SUMARSKOG FAKULTETA 3

AKTIVNOSTI ZA POSETIOCE

Obilazak Arboretuma. Arboretum je otvoren za posetioce i radnim danom i subotom od 8 do 16 časova.
Grupne posete je neophodno najaviti osoblju arboretuma na telefon: +381 11 30 53 958.

UGOSTITELJSKA PONUDA

U okolnim ulicama postoji nekoliko kafea i restorana sa nacionalnom i internacionalnom kuhinjom.

KAKO STIĆI

Do Arboretuma se može direktno stići tramvajima 12 i 13, i autobusima 49 i 57. Na stanici udaljenoj oko 500 metara od Arboretuma, staje veliki broj autobusa: 23, 37, 51, 52, 53, 58, 85, 88.

made with love from Joomla.it
Buy Zoloft